Základní informace:

Peewees trénují externě na Meťáku každé pondělí 15.00 – 16.30. Školné je 1000 Kč na pololetí (splatné vždy do 30.9. a 31.1. příslušného roku). V ceně je týmové tričko. Děti si dále kupují uniformu a sportovní obuv bílé barvy a platí členství v České Asociaci Cheerleaders (300 Kč na rok). Školné PW se platí na účet SK Meťák 2200802971/2010.

Junior a senior trénují třikrát týdně (úterý, čtvrtek, neděle, viz sekce Kontakty). Školné je 2000 Kč na pololetí (splatné vždy do 15.9. a 15.2. příslušného roku). Školné junior a senior zahrnuje členství v týmu, členství v České Asociaci cheerleaders, členství v Sokolu ČB, pronájem tělocvičen, základní úrazové pojištění, pravidelná týmová soustředění a další. Vstupní poplatek pro nováčky je 5000 Kč. Je v něm zahrnuto první školné na půl roku, týmová uniforma a týmový textil (trička a mikina). Děti si dále potřebují pořídit obuv bílé barvy vhodnou na cheerleading. Vstupní poplatek je možné zaplatit ve dvou splátkách. Školné Junior a senior se platí na týmový účet Hell’s 669906699/2010.

Náklady na soutěže nejsou součástí členského poplatku.

Cheerleading je považován za rizikový sport a jako u každého jiného sportu je doporučeno, aby děti měly dobré úrazové pojištění.

Pro kompletní informace, podmínky členství a další prosím kontaktujte hlavní trenérku.